V24,V44 2.5 1991-2000

 Mitsubishi Pajero, 2.5 td 4D56 engine from the years 1991-2000. Model V24 SWB, V44 LWB